Količina:

0


Znesek:

0,00

 

Pogosto zastavljena vprašanja

Včasih se zgodi, da se pojavi določen problem v najbolj neprijetnem trenutku.
V izogib in hitro razrešitev smo pripravili spisek nekaj najbolj pogostih vprašanj.
Vedno pa upoštevajte tudi nasvete iz naše brošure.

1. Analizator se ne vključi:

Akumulator je bil popolnoma izpraznjen. Potrebno je polnjenje. V kolikor to ne zadostuje, nas pokličite.

Specifično za analizator DELTA 65-3. generacije:
Priključite analizator na napajalnik in ga po 30 minutah resetirajte s hkratnim pritiskom na tipko ON in ENTER. Analizator se bo nato začel normalno polniti. Prosimo ponastavite datum in čas.
Specifično za analizator DELTA 2000CD:
V primeru popolnega izpraznjenja je včasih potrebno z daljšim pritoskom na tipko za IZKLOP resetirati analizator.

2. Pojavi se servisno sporočilo:

Sporočilo "Potreben je servis" se pojavi vsakih ca. 11 mesecev oziroma po ca. 1000 vključitvah analizatorja - odvisno od tipa analizatorja. Pojavi se tudi potem, ko se je akumulator v analizatorju popolnoma izpraznil. To servisno sporočilo je opomba, ki pa jo velja kmalu upoštevati. Analizator je namreč praviloma še vedno funkcionalen, vendar je zaradi pretečenega časa in uporabe nujen redni servis.

Specifično za analizatorje Spectra 1600/2000/Nova H8/Vario plus
Sporočilo se pojavi samo 3x po vklopu analizatorja. Pritisnite tipko ENTER.

Specifično za analizator Delta 65-3
Po tem ko se pojavi sporočilo, se pojavi vprašanje, če želite, da se prikazovanje sporočila nadaljuje.

Specifično za analizator Delta 2000
Sporočilo se pojavlja vsakič, ko se prižge analizator. Za izbris sporočila je potrebno analizator prinesti na servis.

3. Kalibracija po vklopu ne uspe in pojavi se sporočilo, da senzor oz. senzorji niso pripravljeni (sensor "O2-CO-NO" v okvari):

Senzor je izrabljen in ga je potrebno zamenjati. Pošljite oziroma prinesite nam analizator na servis.

4. Vstavljanje nove rolice papirja v tiskalnik:

Prosti konec papirja odrežite v obliki puščice (>). Previdno ga vstavite pod motorjem, vendar nad svetličo kovinsko ploščico, dokler se ne prikaže na nasprotni strani. Zelo previdno potegnite papir nekaj 2-3 cm navzven. Pri vstavljanju papirja pazite kako je la ta obrnjen - na termični papir je možno tisakti samo na eni strani. V kolikor tiskalnik ne tiska, obrnite rolico naokoli.
Zgoraj opisan postopek vstavljanja papirja pri novejših "easy load" tiskalnikih ne velja - pri teh tisaklnikih vstavimo rolico papirja, izvlečemo en konec in zapremo pokrov.

5. Nepravilne merjene vrednosti:

V primeru CO/CO2/O2
Preverite servisne vrednosti senzorjev (glej navodila ali nas kontaktirajte)
Preverite, ali je sistem tesen. V kolikor analizator nima vgrajenega samodejnega testa tenosti, preverite tesnenje z opcijskim mehom MRU art. 59499. Meh nataknite na sondo, medtem ko analizator deluje. Žoga se mora začeti krčiti, sicer je moč črpalke prenizka. Po izključitvi delovanje črpalke mora žoga ostati v skrčenem stanju, sicer sistem pušča. V nasprotnem prinesite analizator na servis.

V primeru temperature plina ali zraka
Preverite servisne vrednosti temperaturnih senzorjev. Tipične okvare so prekinjenji kabli ali pokvarjena oz. odlomljena tipala. Prinesite nam analizator na servis.

6. Življenjska doba senzorjev:

Življenjska doba senzorjev za za strupene pline (CO, NO, NO2, SO2 ...) je odvisna od višine koncentracije merjenih plinov in skupne dolžine vseh meritev, priprave vzorca dimih plinov pred vstopom v merilnik in zadostnega prepihovanja senzorjev po meritvi.
Nekateri analizatorji dimnih plinov imajo vgrajeno avtomatsko zaščito senzorja CO (ogljikov monoksid), ker izpostavljanje teh senzorjev previsokim koncentracijam CO (nekaj tisoč ppm) lahko hitro privede do nasičenja in odpovedi senzorja.
V kolikor analizator te avtomatske zaščite nima, moramo pri visokih koncentracijah prekiniti meritev tako, da izvlečemo sondo iz dimnika in nato odpraviti slabo zgorevanje in in ponoviti meritev.

CO – odvisno od modela in uporabe – od 3 do 6 let
NO – odvisno od modela in uporabe – od 3 do 6 let
SO2 – odvisno od modela in uporabe – od 3 do 6 let.

Življenjska doba senzorjev O2 (kisik) je vezana na čas in ni odvisna od števila in trajanja meritev:    

O2 – odvisno od modela in uporabe – od 15 do 24 mesecev
O2 "long life" - odvisno od modela in uporabe -  4 do 5 let

Za vse pa velja: kondenzat, ki bi ob nepazljivosti med meritvijo lahko preko lovilca kondenzata vdrl v sam analizator, lahko trajno poškoduje senzoriko.

7. Zamenjava senzorjev:

Izkušeni lahko v lastni režiji zamenjajo le senzor za kisik (O2). Vsi ostali senzorji morajo biti ponovno kalibrirani in jih tako zamenjamo le na našem MRU servisu.

8. Senzor za vlek ni pripravljen / v okvari:

Cev, ki prenaša tlak (priključek "Draft") je lahko zamašena ali je v njej kondenzat. Cev popolnoma snemite iz merilnika in jo rahlo prepihajte. Lahko je tudi okvarjen tlačni senzor. Pošljite oziroma prinesite nam analizator na popravilo.

9. Merilnik javlja napako BIAS napetost:

Napetost litijeve baterije na osnovni plošči je prenizka – baterija je prazna. Baterije ni možno polniti in jo je potrebno zamenjati. Prinesite nam analizator na servis.

10. Zamenjava naslova na izpisu:

Delta 2000 (4-linijski zaslon)/Spectra 1600L in 89/5 Vario
Zamenjava naslova je možna – preverite navodila ali nas kontaktirajte.

Vsi ostali modeli potrebujejo specifični PC software

Prinesite analizator na servis, kjer vam bomo zamenjali naslov.

Vaš MRU servis