Količina:

0


Znesek:

0,00

 

Javljalnik (detektor) ogljikovega monoksida - Ei208W

Javljalnik (detektor) ogljikovega monoksida - Ei208W
- Različica z litijevo doživljensko baterijo (ni potrebno menjavati baterij)
- Opcijsko možnost priklopa radijskega oddajnika za povezavo dveh ali več detektorjev.
  • Cena brez DDV:

    36,85 €

  • Cena:

    44,96 €

Zaloga: na zalogi

Dodaj v košarico

Opis izdelka

Predstavljamo vam profesionalne detektorje za domačo uporabo. Vsi detektorji so testirani in ustrezajo najvišjim standardom kakovosti detektorjev ogljikovega monoksida!

Tehnične lastnosti serije Ei208W:

-5 letna garancija;
-Certifikat BS EN 50291:2010;
-LCD zaslon (model Ei208DW);
-Visoko kvaliteten elektrokemični senzor (življenjska doba 10 let);
-Litijeva doživljenska baterija (ni potrebno menjavati baterij);
-Možnost priklopa radijskega oddajnika (modula Ei200MRF RadioLINK) za povezavo dveh ali več detektorjev;
-Radijsko povezani detektorji se vsi sprožijo, ko en zazna prisotnost ogljikovega monoksida;
-Indikator prenehanja delovanja;
-Zaščita detektorja za nepooblaščeno odstranitev baterij v detektorju;
-Enostavno kontrolno stikalo za preverjanje delovanja detektorja;
-Funkcija Predalarm vas predčasno opozori na prisotnost ogljikovega monoksida;;
-Izjemno glasen zvok alarma (min. 85dB(A) na razdalji 3m);
-Detektor ima funkcijo spomina, ki vas opozori, da je bil alarm sprožen;
-Kontrolne lučke za napajanje, alarm in morebitne napake v delovanju;

Razlogi za nakup detektorjev EiELECTRONICS


-5 letna garancija;
-Certifikati: BS EN 50291-1:2010, BS EN 50291-2:2010, BS EN 50292, Fakulteta za elektrotehniko UNI LJ - GRADE 1; Certifikati BS EN 50291, CE in BSI
-Proizvedeno v Evropi (Shannon, Irska)!
-Izjemno kakovostni elektrokemični senzor zaznavanja ogljikovega monoksida;
-Vsak detektor je večkrat testiran med procesom sestavljanja v proizvodnji, kar zagotavlja največjo možno kakovost delovanja;
-Možnost brezžičnega povezovanja več detektorjev in dodatne opreme (javljalnik za osebe s težavami sluha, priklop na že vgrajene protivlomne in požarne alarmne sisteme in GSM/GPRS pozivnike);
-Proizvajalec je že 50 let aktiven na področju varnosti in zaščite pred ogljikovim monoksidom in dimom/požarom.
-Profesionalna gasilska brigada uporablja in priporoča detektorje Ei Electronics!
-V Evropi nameščenih že več kot 5mio detektorjev ogljikovega monoksida Ei Electronics.


Zakaj potrebujemo detektorje ogljikovega monoksida?
Ogljikov monoksid je brez barve, okusa in vonja ter je izjemno strupen plin. Človek ga ne more zaznati brez pomoči detektorja. Število smrtnih žrtev in zastrupljenih oseb v Sloveniji bi lahko bistveno zmanjšali z namestitvijo detektorjev ogljikovega monoksida v bivalnih prostorih.

Detektorji so nepogrešljiv del ukrepov, ki pripomorejo k preprečevanju zastrupitve z ogljikovim monoksidom. So naša zadnja in najbolj učinkovita "obrambna linija". V nekaterih državah po svetu in tudi že v Evropi so detektorji za merjenje koncentracije ogljikovega monoksida v stanovanjskih objektih že zakonsko predpisani!

PRIPOROČILO!
Bodite pozorni na to, da ima vaš detektor jasno oznako, kdaj ga je potrebno zamenjati. Detektorji imajo zaradi specifičnosti delovanja elektrokemičnega senzorja za zaznavo ogljikovega monoksida omejen rok delovanja. Vsi detektorji proizvajalca EiElectronics imajo jasno oznako (nalepko), na kateri so naslednje označbe:
- datum zamenjave detektorja (npr. REPLACE UNIT BY DEC 2020);
- datum proizvodnje (npr. 12W50 - 12 označuje leto proizvodnje, W50 pa zaporedno številko tedna v letu);
- verzija programske opreme (npr. S/W Ver 5.0).


Dokumenti
Navodila za uporabo (SLO)Dokument PDF
BS EN 50291-1:2010Dokument PDF
Detektorji proizvajalca EiELECTRONICS so testirani po BSI (British Standard Institute) standardih.
BS EN 50291-2:2010Dokument PDF
Detektorje proizvajalca EiELECTRONICS lahko uporabljamo tudi v rekreativne namene v plovilih, kamp prikolicah in avtodomih.
BS OHSAS 18001:2007Dokument PDF
Izdelki proizvajalca EiELECTRONICS imajo potrdila in certifikate o ustreznosti zahtev glede varnosti in uporabe za stanovanjske objekte.


Ogljikov oksid je lahko smrtno nevaren

Ogljikov oksid, poimenovan tudi ogljikov monoksid, je plin brez barve, vonja in okusa in ga s čutili ne zaznamo. Nastaja pri nepopolnem izgorevanju v pečeh na trda, tekoča in plinasta goriva, v plinskih bojlerjih in pri delovanju bencinskih in dizelskih motorjev (agregatov, motornih žag …) in je strupen.

Značilni prvi znaki zastrupitve z njim so: glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, utrujenost, zmedenost, motnje vida, zanašanje pri hoji, zaspanost. Če jih opazimo, moramo takoj zapustiti prostor in poklicati nujno medicinsko pomoč na 112.

Kateri so osnovni preventivni ukrepi?

Kako se lahko zaščitimo pred ogljikovim oksidom?

Ogljikov oksid nastaja pri nepopolnem zgorevanju med gorenjem v pečeh na trdna, tekoča in plinasta goriva, plinskih bojlerjih in ob delovanju bencinskih in dizelskih motorjev. To pomeni, da nastajanja ogljikovega oksida, v kolikor uporabljamo naštete vrste grelnih teles in motorna vozila, ne moremo odpraviti. Lahko pa se zavarujemo pred škodljivimi koncentracijami ogljikovega oksida.

V nadaljevanju so našteti osnovni preventivni ukrepi, ki jih je treba kot zaščito pred prekomernim nastajanjem ogljikovega oksida, izvesti v stanovanju:

redni pregledi in čiščenje dimovodnih naprav (tematiko obravnava Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Ur.l. RS, št. 128/2004 (18/2005popr.))
pri tem velja opomniti, da je treba čiščenja kurilnih naprav na trdna kuriva opravljati večkrat (odvisno od moči kurilne naprave) v kurilni sezoni,
redni pregledi in čiščenje zračnikov (tematiko obravnava Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Ur.l. RS, št. 128/2004 (18/2005popr.))
zračnike za dovod zgorevalnega zraka in naprav za prezračevanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov s kurilno napravo je treba očistiti enkrat letno,
zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje oz. dovod zraka za zgorevanje kurilne naprave oz. plinskega bojlerja. Zunanja nova okna s tesnili ne ustrezajo zadostnem prezračevanju oz. oskrbi z zrakom. Zadostna oskrba z zrakom je potrebna tudi za delovanje plinskih peči v avtodomih in počitniških prikolicah (zahteve so podane v smernici Muster-Feuerungsverordnung MFeuV, 2007, ki jo opredeljuje slovenska tehnična smernica TSG - 1 - 001: 2010: Požarna varnost v stavbah). Glede na zahteve smernice, mora prostor z eno ali več kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, s skupno nazivno toplotno močjo do 35 kW, izpolnjevati vsaj naslednje zahteve:
ima vsaj eno zunanje okno ali vrata, ki se odpira na prosto (opomba: zatesnjena oz. dodatno zatesnjena okna ne izpolnjujejo te zahteve) in prostornino vsaj 4 m3 na 1 kW skupne nazivne moči kurilnih naprav,
ima odprtino na prosto s prostim presekom vsaj 150 cm2 ali dve odprtini s prostim presekom po vsaj 75 cm2 ali kanal na prosto, ki ima ekvivalentni prosti presek glede na zahtevani pretok zraka oziroma,
je povezan z drugimi prostori, ki imajo odprtine na prosto po merilih iz prejšnjega odstavka,
v zaprtih prostorih se ne sme uporabljati naprav, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem(motorne žage, agregati ipd.) - tudi, kadar delujejo agregati zunaj in so nameščeni neposredno ob objektu, naj bodo izpušne cevi usmerjene stran od objekta,
ob zagonu motorjev vozil z notranjim zgorevanjem v garaži, naj bodo garažna vrata odprta (vsa vrata, ki vodijo iz garaže v stanovanje morajo biti ob zagonu motorja vozila zaprta),
preventivno se lahko v bivalne prostore namesti javljalnike ogljikovega oksida (CO javljalniki). Javljalniki naj se namestijo čim bližje višini glave oseb, ki bivajo v prostoru. Tako naj se v spalnicah ali otroških sobah javljalnike ogljikovega oksida namesti v višino glave na steno poleg postelje. Namestitev javljalnika naj služi kot sekundarni preventivni ukrep, ko so bili predhodno že izvedeni prej našteti preventivni ukrepi.

Zakaj je ogljikov oksid nevaren?

Ogljikov oksid, s kemijsko formulo CO, je plin brez barve, vonja in okusa. Je gorljiv in strupen.To enostavno pomeni, da ga s človeškimi čutili ne moremo videti, okusiti ali vonjati!
Ogljikov oksid se v krvi veže na hemoglobin veliko bolje kot kisik. To povzroča ogljikohemoglobin, ki zavira transport kisika do tkiv. Ogljikov oksid postaja namreč za odraslega človeka toksičen pri vrednostih, višjih od 50 ppm (ali 0,005 vol %). Vrednosti, katerim je človek izpostavljen nekaj ur in znašajo med 50 in 150 ppm, lahko povzročajo glavobol. Koncentracije CO, ki presegajo 400 ppm, pa so običajno za odraslega človeka smrtne.

Kako nastaja ogljikov oksid?

Ogljikov oksid lahko nastaja med zgorevanjem ogljika oz. snovi, kjer se pojavlja ogljik. Tako se lahko v stanovanju pojavlja povsod tam, kjer se uporablja peči na trdno gorivo, peči na naftne derivate (peč na kurilno olje, bencin ali petrolej) in peči oz. bojlerje na zemeljski plin (metan). Ogljikov oksid nastaja tudi med delovanjem motorjev z notranjim zgorevanjem. Tako lahko povečane koncentracije CO najdemo v domačih garažah in v podzemnih garažnih hišah že med običajnim obratovanjem vozil.

Med delovanjem peči, bojlerjev ali vozil lahko torej vrednosti CO presegajo tiste, določene s standardi o varnosti uporabnikov. Ogljikov oksid tudi gori. Spodnja eksplozijska meja znaša 12,5 vol % ali 125.000 ppm. Ta raven je zelo visoka, izjemoma lahko nastane med požarom, ko je oskrba z zrakom omejena. Pri teh vrednostih se lahko CO vname. Pojav v povezavi s tem, ko CO nastaja med požarom in se hipoma vžge ob vstopu svežega zraka, imenujemo povratni udar ali backdraft.

Ogljikov oksid nastaja tako med nepopolnim zgorevanjem s plamenom, kot tudi v procesu tlenja. Delež nastanka CO med zgorevanjem s plamenom je nekajkrat manjši, kot delež nastanka CO pri oksidaciji s tlenjem. To pomeni, da v peči, ki je dobro naložena in ima (zaradi počasnejšega zgorevanja) zaprta vrata za dotok svežega zraka, nastaja veliko več CO, kot če v peč prihaja več zraka.

Razlog za to, da je pri gorenju ob večjih količinah kisika manj ogljikovega oksida je predvsem v tem, da ogljikov oksid v plamenu ob zadostni oskrbi z zrakom zgori. Pri tem sicer nastaja ogljikov dioksid CO2, ki pa je za človeka nekoliko manj nevaren.

Zgorevanje postane nepopolno tudi, kadar v prostoru zaradi slabega prezračevanja primanjkuje svežega zraka (zraka, ki ima približno 21 vol. % kisika). Problem pri oskrbi s svežim zrakom lahko nastane, ko v stanovanju, kjer imamo peč na trdna goriva zamenjamo stara okna z novimi, ki bolje tesnijo.

V prostoru pride v največ primerih do nastanka prevelikih koncentracij CO zaradi:

slabega odvajanja zgorevalnih produktov (neočiščeni ali slabo očiščeni dimniki),
napačno izvedenih ali poškodovanih dimniških tuljav (tuljave so počene ali zaradi napake pri izvedbi ali vzdrževanju puščajo dimne pline),
neustreznega prezračevanja oz. oskrbe s svežim zrakom v prostor, kjer se nahaja peč na trdno, tekoče ali plinasto gorivo ali plinski bojler (oskrba kurilnih naprav z zgorevalnim zrakom). Do neustreznega prezračevanja pride lahko zaradi napak pri načrtovanju ali izvedbi prezračevanja v prostorih oz. naknadnega posega v prostor (zamenjava oken in vrat z novimi okni in vrati, ki običajno tesnijo bolje od starih),
uporabe strojev in naprav, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem (motorne črpalke, motorne žage, agregati ipd.) v zaprtem prostoru.