Količina:

0


Znesek:

0,00

 

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav

Pri meritvah emisij dimnih plinov kurišč na tekoča, plinasta ali trdna goriva je vedno zelo pomembno pravilno vrednotenje izmerjenih vrednosti in in njihova primerjava z zakonsko določenimi, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/2013) in pa spremembe te Uredbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 2/2015.

Da bi našim uporabnikom analizatorjev dimnih plinov olajšali velikokrat zamudno iskanje podatkov po posameznih členih navedene Uredbe, smo pripravili pregledne tabele z naslednjimi podatki:
• mejne vrednosti emisj
• dovoljene toplotne izgube
• dovoljena goriva za uporabo v posameznih kuriščih
• prehodne določbe za obstoječe kurilne naprave glede na starost

Tabele veljajo za male kurilne naprave in so napravljene za vsako vrsto goriva posebej:

Tabela za plinasta goriva 
Tabela plinasta goriva

 Tabela za tekoča goriva
Tabela tekoča goriva

Tabela za trdna goriva
Tabela trdna goriva