Servis:

Lokacija: Zaloška cesta 147, 1000 Ljubljana

Delovni čas: Pon-Pet 8:00 - 15:30

OBJAVE

MRU KAKULATOR

SERVIS

O PODJETJU

Domov / Splošno / Kako pravilno izmeriti vlažnost drv?
01.03.2015

Kako pravilno izmeriti vlažnost drv?

Zaradi vode, ki jo vsebuje les, ogenj sicer ne ugasne, a temperatura v kurišču pade pod optimalno raven. Vlažnost lesa u(%) je delež mase vode v lesu glede na maso sušilnično (absolutno) suhega lesa. Vsak kg vode, ki mora izhlapeti pri gorenju potroši 0,68 kWh energije uskladiščene v lesu. Za doseganje predpisanih in pričakovanih vrednosti emisij dimnih plinov je treba zagotoviti uporabo samo zračno suhih drv. Za zračno suha drva se šteje drva z vlažnostjo pod 20 %, optimalna vlažnost pa je 12-15 %, kar pomeni čas sušenja na zraku nekje 2 – 3 leta.

Previsoka vlaga v drveh povzroča veliko problemov:

  • drva se težje se vžgejo
  • imajo nižjo kurilno vrednost
  • temperatura zgorevanja je nižja
  • slabo zgorevanje povzroča katranske obloge
  • povečano je dimljenje/sajenje
  • dimni plini so bistveno bolj toksični
  • nastopajo problemi pri skladiščenju

Med električnim uporom in vlažnostjo lesa obstaja povezava, kar izkoriščajo merilniki vlažnosti. Sama meritev je omejena vedno samo na mesto med dvema elektrodama in velja samo za to mesto in za globino, do katere smo potisnili elektrodi. Pri meritvi vlage v lesu upoštevamo navodila proizvajalca merilnika.

Postopek meritve (po VDI 4207, 2.del):
Iz skladovnice vzamemo naključno tri polena, ki predstavljajo reprezentativni vzorec polen namenjenih za takojšnjo uporabo. Nato vsako poleno presekamo po sredini. Takoj nato z merilnikom izvedemo meritev v treh točkah na notranjem (presekanem) delu vsakega polena tako, da najprej določimo te tri merilne točke na površini odreza in sicer eno na sredini te površine ter nato še dve ca. 5 cm od roba – glej spodnjo sliko.

Lega merilnik točk po VDI 4702-2

 

  • točka 1: ca. 5 cm od levega robu
  • točka 2: na sredini
  • točka 3: ca. 5 cm od desnega robu

 

 

Vse izbrane merilne točke morajo biti brez grč, smole in razpok. V vsako od merilnih točk po navodilih proizvajalca merilnika vsadimo konici merilnika in odčitamo vrednost. Posamezne meritve zabeležimo. Na vseh treh polenih torej opravimo devet meritev skupaj. Na koncu izračunamo povprečje vseh devetih meritev in meritev protokoliramo. Na čelni strani in na ne presekanih površinah meritve ne opravljamo!

Preverite našo ponudbo inštrumentov za merjenje vlažnosti drv v spletni trgovini!