Servis:

Lokacija: Zaloška cesta 147, 1000 Ljubljana

Delovni čas: Pon-Pet 8:00 - 15:30

OBJAVE

MRU KAKULATOR

SERVIS

O PODJETJU

Domov / Splošno / Nastavitve prikaza v merilnem oknu
08.04.2024

Nastavitve prikaza v merilnem oknu

Ob servisu analizatorjev dimnih plinov pogosto opažamo, da so nastavitve prikaza merilnih vrednosti “nesmiselne” – bodisi kot posledice nenamerne spremembe nastavitve ali pa kot posledica nepoznavanja merskih enot. O nastavitvah analizatorjev smo že pisali v strokovnem članku v reviji Energetik (št. 139, maj 2019) kot tudi v obliki spremne besede pri našem spletnem kalkulatorju za preračun emisijskih vrednosti (zavihek “Teorija” za bolj radovedne uporabnike) – https://kalkulator.mru.si/theory.html.

V tem članku bomo na kratko povzeli naša priporočila za nastavitve merilnega okna. Takšne nastavitve vam bodo podale rezultate v enotah, kot jih zahteva slovenska zakonodaja.

Postopek nastavitve merilnega okna

Postopek za nastavitev merilnega okna je opisan v navodilih za uporabo (poglavje 4.6 – stran 19): https://www.mru.si/wp-content/uploads/DELTAsmart/DELTAsmart_navodila_SI.pdf

Postopek za nastavitev merilnega okna je opisan v navodilih za uporabo (poglavje 4.7.4 – stran 20): https://www.mru.si/wp-content/uploads/OPTIMA/OPTIMA_Navodila_SI.pdf

Priporočene nastavitve merilnega okna

Spodaj so opisane postavke katere priporočamo, da imate vedno v merilnem oknu. Seveda lahko vrstni red po želji prilagajate, bolj izkušeni uporabniki pa lahko nekatere postavke tudi zamenjajo ali izpustijo. Na desni je prikazana slika merilnega izpiska narejenega z opisanimi nastavitvami.

 1. T-plin [°C] – temperatura dimnih plinov
 2. T-zrak [°C] – temperatura zgorevalnega zraka
 3. O2 [%] – kisik
 4. CO2 [%] – ogljikov dioksid (izračunana vrednost iz podatka o kisiku!)
 5. CO [ppm] – ogljikov monoksid (“surova” vrednost v delčkih na milijon – ppm)
 6. CO [mg/m3 pri 3% O2] – preračunana vrednost ogljikovega monoksida v miligramih na kubični meter pri računski vsebnosti kisika 3% (izračunano iz podatka o CO[ppm] in O2 [%]). Ta enota se uporablja za kurilne naprave izdelane do konca 2011, s starostjo največ 20 let.
 7. CO [mg/kWh] – preračunana vrednost ogljikovega monoksida v miligramih na kilovatno uro (izračunano iz podatka o CO[ppm], O2 [%] in tipa goriva). Ta enota se uporablja za nove kurilne naprave in kurilne naprave starejše od 20 let.
 8. NO [ppm] – dušikov monoksid (“surova” vrednost v delčkih na milijon – ppm)
 9. NOx [mg/m3 pri 3% O2] – preračunana vrednost dušikovih oksidov v miligramih na kubični meter pri računski vsebnosti kisika 3% (izračunano iz podatka o NO[ppm], O2 [%] in faktorja NO->NOx). Ta enota se uporablja za kurilne naprave izdelane do konca 2011, s starostjo največ 20 let.
 10. NOx [mg/kWh] – preračunana vrednost dušikovih oksidov v miligramih na kilovatno uro (izračunano iz podatka o NO[ppm], O2 [%], tipa goriva in faktorja NO->NOx). Ta enota se uporablja za nove kurilne naprave in kurilne naprave starejše od 20 let.
 11. Vlek [hPa] – vlek dimnika, priporočena enota je paskal (Pa) ali hektopaskal (hPa = 100 Pa). Namesto hPa se lahko uporabi tudi ekvivalenten milibar (1 mbar = 1 hPa)
 12. Izgube [%] – toplotne izgube z dimnimi plini v odstotkih (izračunano iz podatka T-plin, T-zrak in O2[%])
 13. ETA [%] – izračunan izkoristek za klasične kurilne naprave v odstotkih
 14. ETA kond. [%] – izračunan izkoristek za kondenzacijske kurilne naprave v odstotkih
 15. Lambda λ – razmernik zraka (pomembno za nastavitev kurilne naprave)
 16. Rosišče [°C] – točka rosišča (kondenzacije) dimnih plinov

Koristne opombe:

 • Pri vrednostih dušikovih oksidov v [mg/m3] in [mg/kWh], bodite pozorni, da ste izbrali NOx in ne NO. Le tako bodo izmerjene vrednosti preračunane skladno s slovensko zakonodajo. Pri “surovi” vrednosti v ppm lahko izberete NO namesto NOx.
 • V kolikor nimate tipala temperature zgorevalnega zraka bo analizator to vrednost določil kot temperaturo na konici merilne sonde (T-plin) med začetnim ničlenjem. V tem primeru bo T-zrak na zaslonu obarvan zeleno in se ne bo spreminjal.
 • Poleg zgoraj omenjenih postavk so v analizatorju na voljo tudi marsikatere druge. Uporabo le-teh neizkušenim uporabnikom odsvetujemo.
 • Vrstni red prikaza na zaslonu se bo uporabil tudi kot vrstni red tiskanega izpiska. V kolikor je neka vrednost na zaslonu nastavljena dvakrat, se bo izpisala samo prvič.

Primer merilnega okna

Kot vedno vam je v primeru vprašanj na voljo naš servisni oddelek: https://www.mru.si/servis/